Mètode i activitats

Com treballem

A Peücs estem convençuts que qualsevol intervenció educativa ha de permetre que els nens i les nenes adquireixin un seguit d’experiències significatives que seran la base del seu futur aprenentatge.
Pretenem que, els infants, interioritzin els continguts d’una manera vivencial i no pas mecànica, treballant a partir de l’experimentació. Per aquest motiu és una escola que no es caracteritza per dur a terme una gran quantitat de fitxes o activitats sobre paper, tot i que emprem una unitat didàctica com a suport a la tasca de l’educadora.
Defensem la funció del joc en aquesta etapa; estimula i ajuda a l’infant a interpretar el món que l’envolta i, en conseqüència avança en el desenvolupament de les seves capacitats.

Trets d'identitat
A Peücs ens agraden les sortides pedagògiques que són la culminació de la feina que durant un determinat període de temps hem realitzat a l’aula: per exemple, visiten el mercat de Sant Feliu on els nens i nenes són els encarregats de comprar les fruites, verdures i el peix que ja reconeixen; visitem una granja escola, etc.
Un dels aspectes característics de la llar és l’uniforme. Consta de dues parts, equipament d’hivern i equipament d’estiu que s’adquireix al mateix centre.

Projecte Educatiu
La llar d’infants Peücs pretén l’educació integral dels infants i per a assolir-ho és defineix com:
Escola laica, aconfessional respecte a totes les religions. Potencia els valors com la tolerància, la comprensió, respecte i la curiositat per aprendre.
Practica la coeducació, oferint la mateixa educació sense diferències per raons de raça o de sexe i amb la voluntat d’oferir els mateixos drets davant la societat a tots els seus alumnes.
Es declara plural, assegurant a les famílies que en formin part que tots els seus membres respectaran l’evolució dels nens i nenes com a éssers individuals i estimularà en ells els valors de la societat democràtica
La llengua d’aprenentatge és el català tot i que per tal d’afavorir la integració dels infants no catalanoparlants es compagina aquest amb la seva llengua materna durant un període de temps convenient
L’anglès és la llengua estrangera de l’escola. Es treballa en tots els grups d’edat amb les adaptacions corresponents al nivell maduratiu de cada grup-classe
 

Objectius generals de Peücs
Potenciar un ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat
Potenciar l’educació artística: educació plàstica i creativa
Aconseguir que els alumnes es familiaritzin amb la llengua catalana
Proporcionar als nens instruments que facilitin la capacitat d’observació dels infants.
Potenciar els hàbits d’higiene, de convivència, de descans i de menjar per tal de potenciar l’autonomia dels infants 

 Establir una relació oberta amb el medi que envolta als infants a través de la realització de sortides pedagògiques i de la celebració de festivitats i tradicions
Col·laborar estretament amb les famílies
El menjador escolar té una doble funció: Oferir un servei per als infants que necessiten ser a l’escola a l’hora de l’àpat i potenciar els hàbits d’higiene personal, salut i nutrició.

 

...i a nivell educatiu
Convivència: Fomentar la responsabilitat personal i la solidaritat amb els companys/es.
Autonomia: afavorir que l’infant assoleixi un desenvolupament de les seves capacitats d’acord amb el seu nivell maduratiu.

Aprenentatge d’actituds i hàbits: Treballar tots aquells hàbits que potenciïn les aptituds del infants a la vegada que facilitin la seva entrada al parvulari.

div class="clear">

User Login